Bổ trụ trong xây dựng

Theo em được biết thì tường đơn >=6m phải có bổ trụ này là đối với tường 20cm, còn tường 10cm thì >=4m, như vậy có đúng không ạ.
Mà em tra cứu trên các TCXD 4085 : 2011 lại không thấy để gì liên quan đến bổ trụ.
Anh, chị xem coi em thiếu hay sai sót gì thì Giúp em bổ xung và sữa lỗi với ạ

Hình như cái này không có trong TCXD, Specify cho các dự án thi công mình thấy tối thiếu là 4m phải có bổ trụ cho cả tường 10 và 20 luôn bạn