Buộc thép dầm vào cột

Chào các anh ! Em có 1 vấn đề cần hỏi là ở vị trí giao nhau giữa dầm và cột thì có nên đung thép 1 ly buộc cố định các dầm với nhau hoặc buộc dầm cố định vào cột để tránh xê dịch dầm khi thì công đổ betong ko ạ! Tương tự dầm phụ gác lên dầm chính có cần buộc dầm phụ cố định vào dầm chính ko ạ ! Em cảm ơn!