Các ký hiệu về điện

Anh (chị ) cho em hỏi về các ký hiệu về bên điện :

 • H1 :

 • H2:
  Screenshot%20(16)

 • H3:

  Ở hình (H1): Cáp CU-XPLE/PVC/DSTA/PVC 3240+1120MM2, HDPE D130/100 có ý nghĩa là:
  -> cáp đồng, các pha được cách điện bởi vật liệu XPLE và bên ngoài còn được bọc thêm một lớp cách điện bởi vật liệu PVC.
  -> điện 3 pha, dây có 4 lỗi : 3 dây pha có tiết diện 240 mm2 và một dây trung tính có tiết diện 120 mm2
  -> HDPE: là ống nhựa để luồn cáp điện có đường kính D130.

  Ở hình (H2): 1CU-XLPE/PVC (335+116)MM2, CU-PVC 1+10MM2 có ý nghĩa là :
  -> cáp đồng, các pha được cách điện bởi vật liệu XPLE và bên ngoài còn được bọc thêm một lớp cách điện bởi vật liệu PVC.
  -> điện 3 pha, dây có 4 lỗi: 3 dây pha có tiết diện 3
  35 mm2 và một dây trung tính có tiết diện 16 mm2.
  -> CU-PVC 1*10MM2: là dây nối đất.
  -> ở hình (H2): có được gọi là cáp điện hay dây điện ?

Ở hình (H3): 7CU-XPLE/PVC 24+E2.5MM2 có ý nghĩa là:
-> cáp đồng, các pha được cách điện bởi vật liệu XPLE và bên ngoài còn được bọc thêm một lớp cách điện bởi vật liệu PVC.
-> dây có 2 lõi: 2 dây pha có tiết diện 4mm2.
-> E2.5MM2: là dây nối đất.
-> ở hình (H2): có được gọi là cáp điện hay dây điện ?

Em không chuyên về bên mảng điện, em chỉ kham khảo các trang trên internet. Ạnh (chị) giúp em xem những ý em phân tích ở trên có đúng hay sai vậy, sai phần gì hay thiếu sót phần gì xin anh (chị) sửa lỗi rồi bổ xung những phần thiếu sót giúp em với ạ.

Cơ bản là đúng rồi đó bạn

Theo mình là:

 • H1: (dây cáp)
  • CU-XLPE/PVC/DSTA/PVC 3240+1120MM2 :
   CU: lõi đồng, XLPE: lớp bọc cách điện trung thế, PVC: lớp bọc cách điện hạ thế, DSTA : double steel tape armor ( băng thép ) dùng cho cáp ngầm, 3 sợi dây pha tiết diện 240mm2 và 1 dây trung tính 120mm2
  • DHPE D130/100: Ống nhựa xoắn đường kính ngoài 130, đường kính trong 100
 • H2: (dây dẫn)
  • 1CU-XLPE/PVC (335+1+16) MM2:
   CU: lõi đồng, XLPE: lớp bọc cách điện trung thế, PVC: lớp bọc cách điện hạ thế, 3 sợi dây tiết diện 35mm2 và 1 dây trung tính 16mm2

  • CU-PVC 1*10MM2: dây tiếp địa

 • H3: 7CU-XPLE/PVC 24+E2.5MM2: 7 sợi CU: lõi đồng, XLPE: lớp bọc cách điện trung thế, PVC: lớp bọc cách điện hạ thế + 1 dây tiếp địa 2.5mm2
1 Like