Cách tính thép dầm

Mọ người cho em hỏi công thức thức chính xác để tính thép chịu lực ở dầm ( gồm thép chịu lực ở gối và bụng), và khi tính thép chịu lực thì nên tính phủ bì hay tính ở tim v, ở trong trường thì em tính thép chịu lực ở gối bằng công thức L/4 ( tính ở tim dầm qua tim dầm), còn thép chịu lực bụng thì tính bằng công thức 2/3L( cũng ở tim dầm), vậy đúng hay là sai.
Mọi người giúp và chỉ em với ạ

Lấy nội lực từ tổ hợp bao ra rồi áp dụng công thức tính thôi nhé bạn.


Về việc lựa chọn mép hay tim của dầm thì đó là phụ thuộc vào sơ đồ tính toán của người thiết kế lựa chọn.

  • Sơ đồ khớp đàn hồi: L được tính từ tim, hệ số an toàn sẽ cao nhưng sẽ không tiết kiệm và tận dụng tối đa sức chịu đựng của vật liệu ( vì vượt qua miền đàn hồi là xem như phá hủy)
  • Sơ đồ khớp dẻo: L được tính từ mép, hệ số an toàn thấp hơn nhưng tận dụng được tối đa sức chịu đựng của vật liệu ( vì vượt qua miền đàn hồi sẽ phân phối lại nội lực và khả năng chịu lức sẽ đi tiếp trong miền khớp dẻo)
    => thông thường thì dầm được tính theo sơ đồ khớp đàn hồi nhé vì để an toàn và hạn chế võng nứt
1 Like
  • Kết cấu chịu lực chính như dầm sàn thì tính theo sơ đồ khớp đàn hồi thiên về an toàn hơn tức là từ tim tới tim
  • Kết cấu phụ như cầu thang bể nước ram dốc thì theo sơ đồ khớp dẻo cho kinh tế, tức là tận dụng tối đa khả năng chịu lực của vật liệu