Cách vật liệu cho 1 m2 tường xây

Em nhìn trong định mức 1776 BXD có để 1 m khối tường xây cần những vật liệu gì.
Nhưng em đang tìm là một m2 tường cần bao nhiêu gạch, cát, xi măng
Vữa 0,17m3 -> ?m2
Gạch 682m3 -> ?m2
Anh chị có cách nào suy ra cho em vật liệu thành m2 không vậy ạ.

Mình nghĩ bạn lấy m3 chia cho chiều dày tường là ra. Vì định mức là con số tổng quát nên thường lấy theo m3.
Ví dụ: với tường 200 thì vữa 0.17/0.2=0.85 m3 cho 1 m2 tường xây

Vì chiều dày tường có rất nhiều loại nên thường quy về m3 cho định mức đơn giản, vẫn chưa hiểu vì sao bạn phải cần quy về m2 ?