Câu hỏi về vận chuyển bộ

Hiện em đang làm dự toán tính vận chuyển bộ. Theo thông tư 10 vận chuyển bộ chỉ <= 300m. Vậy trường hợp của em cự ly vận chuyển > 300m thì áp dụng như thế nào cho đúng. E nhờ các ac giúp em. Em xin cảm ơn