Cấu tạo giằng móng

Chào các anh chị. Em đang làm đồ án tốt nghiệp nhà cao tầng nhưng em vẫn không biết về tính toán hay lựa chọn để sơ bộ ra kích thước giằng móng. Em thấy 1 số bản vẽ thiết kế có giằng kt lên đến 1000×1800. Mọi người chỉ bảo giúp em với ạ.

Giằng em tính tay sao biết nhiêu mà tính, người ta phân tích bằng safe mới có nội lực giằng móng (hoặc mô hình tương đương cả móng vào etabs 2017 trở lên) từ đó mới biết tiết diện v.v, còn đồ án tốt nghiệp em ngàm tại mặt đất tính móng bằng tay biết có lệch tâm nhiêu mà tính!