Chia sẻ tài khoản P.M Quản lý thi công, dự án free

Gửi các cccm tài khoản demo phần mềm Quản lý dự án, thi công xây dựng FastCons. bên này là p.m Việt Nam, mới nổi nhưng rất đầy đủ tính năng. Ace nào định dùng MS mà thấy đắt quá thì có thể tham khảo bên này, p.m Việt chi phí Việt :smiley:

link login: https://fastwork.vn/project-for-contractors/
id: [email protected] / pass: [email protected]

vì TK e dùng có thời hạn nên ace nào k login được thì inbox cho bên họ luôn nhé, họ có cung cấp tk demo free luôn đấy ạ.