Có đơn vị nào đang thiết kế và xây dựng ở Nha Trang k

Có đơn vị nào đang thiết kế và xây dựng ở Nha Trang k