Cống Hộp đơn và cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn

Sản xuất cống hộp đôi và cống hộp đơn

Vật liệu dùng cho cống hộp.

- Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cống hộp bê tông cốt thép là xi măng Pooclăng (PC) hoặc xi măng Poolăng hỗn hợp (PCB); cũng có thể dùng các loại xi măng khác nhưng phải phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 2682: 1999 và TCVN 6260:1997.

- Cốt liệu

Thoả mãn yêu cầu của TCXDVN 7570 : 2006

- Các vật liệu khác.

a) Nước dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông: Theo quy định của TCXDVN 324:2004

b) Chất phụ gia: Liều lượng phụ gia tuỳ thuộc loại xi măng và phải qua thí nghiệm xác định cụ thể;
Yêu cầu kỹ thuật của phụ gia bê tông dùng cho cống hộp lấy theo 14TCN 103 -109: 1999 và TCXDVN 325 : 2004.

- Bê tông

a) Hàm lượng xi măng: Để đảm bảo chất lượng cần thiết của bê tông dùng cho cống hộp, hàm lượng xi măng trong hỗn hợp bê tông tối thiểu phải không ít hơn 360kg/m3 và tỷ lệ N/X trong phạm vi từ 0,39 ¸ 0,43 và không lớn hơn 0,45.

b) Hỗn hợp bê tông dùng cho cống hộp phải được thiết kế thành phần cấp phối, độ sụt hoặc độ cứng theo loại xi măng và cốt liệu thực tế.c) Bê tông chế tạo cống hộp phải đảm bảo đạt mác thiết kế theo cường độ và theo độ chống thấm.

- Cốt thép

Cốt thép dùng sản xuất cống hộp phải phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng sau đây:

· Thép thanh dùng làm cốt chịu lực trong bê tông là thép cán nóng theo tiêu chuẩn TCVN 1651: 1985.

· Thép cuộn các bon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép phân bố, cấu tạo trong bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 3101: 1979.

· Các lô sản phẩm thép cần thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý được lấy theo qui định hiện hành.

Hàn nối cốt thép phải tuân theo các qui định của qui trình hàn.

Sai số về khoảng cách bố trí theo thiết kế đối với các thanh thép chịu lực £ 10 mm; với thép đai £ 10 mm ; với lớp bảo vệ cốt thép ± 5 mm.

Kích thước danh nghĩa của [cống hộp bê tông cốt thép] đơn và đôi (mm)

TT Kích thước trong đốt cống Chiều dày đốt cống Chiều dài đốt cống
1 1000 x 1000 120 1200
2 1200 x 1200 120 1200
3 1600 x 1600 160 1200
4 1600 x 2000 200 1200
5 2000 x 2000 200 1200
6 2500 x 2500 250 1200
7 3000 x 3000 300 1200
8 2(1600 x 1600) 160 1200
9 2(1600 x 2000) 200 1200
10 2(2000 x 2000) 200 1200
11 2(2500 x 2500) 250 1200
12 2(3000 x 3000) 300 1200

Chiều dài cũng như các kích thước khác của đốt cống có thể theo yêu cầu của người đặt hàng.

  • Công nghệ sản xuất: Sản xuất theo công nghệ rung bàn được thiết kế dùng cho đường ô tô và dưới vỉa hè
  • Tải trọng thiết kế: - Tỉnh tải: Lớp đất trên đỉnh cống hộp có chiều dày từ 0.6 đến 3.0m; Góc nội ma sát tiêu chuẩn: φtc =280; Dung trọng tiêu chuẩn: γtc=1.8T/m2; Độ chặt đạt: K = 0.95; Hoạt tải: Các loại cống hộp được thiết kế theo 2 loại tải trọng: + Đoàn người: 3x103 Mpa [Cống hộp dưới vỉa hè]; + Đoàn xe: HL 93 (cống hộp dưới đường ô tô)
  • Vật liệu chế tạo cống: Bê tông C25 (Mác 300), đá 1x2; Cốt thép: Lưới thép hàn từ cốt thép kéo nguội cường độ cao, có giới hạn chảy ƒγ=500MPa.
  • Mối nối cống hộp: Mối nối các đốt cống hộp được thực hiện bằng sự lắp ráp giữa đầu dương và đầu âm của các đốt cống hộp. Vật liệu dùng để chèn mối nối là các Joint cao su, vữa xi măng hoặc sợi đay tẩm nhựa đường;
  • Điều kiện sử dụng và lắp đặt cống hộp: Trừ khi có quy định khác của thiết kế, loại vật liệu làm lớp đệm và đất lấp có thể lấy theo các hướng dẫn sau: Vật liệu làm lớp đệm phải là lớp đá base, hoặc vật liệu tương đương và có chiều dày tối thiêu là 100mm; Đất đắp phải là vật liệu được chọn lọc và phải không được trộn lẫn vật liệu hữu cơ, đá có kích thước lớn hơn75mm, và phải có hàm lượng ẩm trong phạm vi yêu cầu để đầm nén.
1 Like

Loại này thép chịu lực thiết kế thường bao nhiêu ạ