Cổng tam quan đá - Biểu tượng văn hóa tâm linh

Cổng tam quan là cổng ba cửa

  • Ba cửa là số lẻ, số của sự thay đổi, vận động và phát triển
  • Ba cũng là biển thị cho tam giới (Dục giới – Sắc giới – Vô sắc giới)
  • Trong đạo Phật số 3 cũng biểu trưng cho tam bảo (Phật – Pháp – Tăng)

Theo nghiên cứu tâm linh số 3 ở đây còn là biểu trưng cho tam minh của nhà Phật, đó là

  • Túc mạng minh: Tuệ giác sáng suốt, biết rõ các kiếp sống đã qua của mình và của tất cả chúng sinh.
  • Thiên minh nhãn: Tuệ giác sáng suốt biết rõ các kiếp sống tương lai của mình và của tất cả chúng sinh diễn biến sinh diệt như thế nào
  • Lậu tận minh: Tuệ giác sáng suốt nhận biết được các pháp đoạn trừ phiền não mê lầm của mình và của tất cả chúng sinh để được an lạc, biểu trưng cho sự giải thoát tuyệt đối của cảnh chùa.

Hiểu một cách đơn giản nhất, cổng tam quan là cổng lớn hay cửa ngõ có ba lối đi, bạn dễ dàng thấy ở các chùa chiền, đền hay tại các nhà thờ họ. Cổng tam quan là thiết kế dựa trên kiến trúc xưa, kích thước cửa giữa thường lớn hơn hai cửa bên cạnh. Cổng được làm từ nhiều loại khác nhau chủ yếu là gỗ, gạch hoặc đá. Phía trên cổng tam quan sẽ có mái lợp, hai bên lối đi được chạm khắc câu đối và phần chính diện thường được ghi tên chùa hoặc tên cửa.
Xem thêm về cổng tam quan đá tại: https://binhtungstone.com/blog/cong-tam-quan-da.html