Định mức trong xây dựng

Em trong trường thì đã hộc qua môn dự toán, nhưng chỉ là tính tiên lượng, nhập giá Nhân công, giá vật tư,…
Nhưng bây giờ em ra ngoài công trình lại ko biết được một thợ xây được bao nhiêu m2 tường trong một ngày một cach tính xác, vì có thợ xây nhanh có thợ xây chậm.
Anh chị chỉ em chỗ định mức xây dựng ghi chỗ nào thợ xây bao nhiêu m2 tường trong một ngày để em biết đường nắm tiến độ công việc với ạ

Bạn xem ở tài liệu này nhé
https://giaxaydung.vn/attachments/tap-3-cong-tac-be-tong-va-cong-tac-cot-thep-pdf.5675/