Export nhiều sheet Revit sang Cad, gộp thành 1 File

Các bác có cách nào làm nhanh đoạn export revit sang cad gộp luôn thành 1 file không ạ

cái này phải dùng add-in bạn ạ. Cả một đề bài lớn luôn chứ không đơn giản :slight_smile: