[Hỏi nhỏ] Về vách hầm và dầm giằng

Chào các anh chị em có một bằng công trình nhà 14x7m ; 4 tầng 1 hầm -2,5m có vách hầm xung quanh …Em không biết khi có vách như vậy thì mình có thiết kế thêm dầm (giằng) qua các các móng hay không … em cảm ơn

Thiết kế cả dầm đỉnh vách và dầm dưới vách thuật ngữ gọi là (capping beam), Nhà này nguy hiểm đoạn console 2.1m trục A cần bổ sung móng cột đi trong tường và móng đoạn 2.1m, Thường người ta thiết kế tách vách ra tính thép riêng (2 đầu ngàm), chỉ mô hình cột, dầm để thiết kế, coi tải đất chia hình thang tam giác vào cột và dầm. Còn móng lấy từ tải chân cột đi thiết kế.
Lưu ý: nên check thêm 1 model etabs có cả vách dầm cột để kiểm tra lại thép
BGs
Mr Wei

2 Likes

" coi tải đất chia hình thang tam giác vào cột và dầm " chỗ này e chưa hiểu rõ lắm ! Mr Wei có thể giải thích rõ hơn không… theo e hiểu là gán tải dọc thân cột và ngang dầm theo áp lực ngang của đất phải không !
Hỏi thêm là thiết kế vách như nào ạ hjhj e hơi mù về nó !

Em đã học tính toán sàn và dầm đồ án bê tông chưa? Thì hình dung cái tường này chỉ chịu áp lực đất ngang thôi như cái sàn chỉ khác sàn nằm ngang nó nằm đứng, cấu kiện vách xem như chịu uốn để tính

. Còn lại quy tải cột dầm như hình thì chắc em hiểu rồi!
Vách của em là vách thấp chủ yếu chịu uốn tính thép chịu uốn còn lực dọc tính cho dầm cột chịu đi nha.
Nhưng xem lưu ý: anh đã nói mà check lại
BGs
MrWei

2 Likes

Cảm ơn anh rất nhiều :hearts::hearts::hearts: