Hỏi về tính toán Etabs

Mọi người cho em hỏi chút ạ
Em có lập mô hình nhà cao tầng trong Etabs 9.7.1. Em đặt tên cách phần tử vách trong thang máy là 1 pier. Khi em xuất phản lực ra thì kết quả vẫn cho ra phản lực tại các point. Mọi người cho em hỏi làm cách nào để có được 1 hợp lực tại lõi không ạ. Em cảm ơn ạ

Cho anh hỏi mục đích của việc làm đó của em trước đã! Tại sao đặt câu hỏi đó?

Em đang làm đồ án tốt nghiệp ạ

Xuất qua safe tính phần phản lực đó sẽ đi qua safe thiết kế móng mới chính xác