Kết cấu làm tường chắn đất cao 8m

Các bác tư vấn cho em phát. E có bức tường chắn đất cao khoảng 8m trên mb san lấp. Em đình xây bằng đá hộc cho kinh tế nhưng k bit có đảm bảo k. Hãy phải làm tường btct hay bê tông trọng lực

Tốt nhất là nên đưa vào tính toán luôn đi bạn. 8m địa hình nhiều gió cũng nguy hiểm lắm đó. Cảm quan thì thấy nên làm bê tông cốt thép.

1 Like

Bê tông cốt thép đi bạn nhé