Khác Nhau Giữa Load Partern Và Load Case Trong Etab

Em vừa chuyển sang nghiên cứu thiết kế bên etab. Lâu quá nên kiến thức cũng phai mờ rồi :v.
Mọi người cho hỏi Load Case và Load Partern có gì khác nhau ạ.

Load Case sẽ là tổ hợp của Load Partern. Load Combination thì lại là tổ hợp của LoadCase.
Như vậy, Load partern sẽ là thành phần tải rã ra chi tiết nhất.
Ví dụ: Thành phần gió gió tĩnh WT gồm WT1 WT2 WT3… thì khai báo LOADPATTERN là WT1, WT2, WT3 và LOADCASE sẽ là WT bằng SQRT của WT1 WT2 và WT3

  • LoadPattern là loại tải trọng: Gió, Động Đất, Tải Tường, Tải trọng bản thân …
  • LoadCase là loại phân tích: NonLinear, Linear, Spectrum…
    => Vậy tùy theo bạn muốn tính toán gì thì sẽ khai báo loại tải gì và hình thức phân tích tính toán là gì.
    Cụ thể như trong tính võng nứt sàn thì cần khai báo Load Pattern: SW, BRL,SDL,LL. Khai báo ở Load Case thì tổ hợp của 4 Pattern trên với Loại phân tích là Nonlinear(Cracked) chẳng hạn