Khoảng cách thép trong dầm

Anh(chị) giúp em và hướng dẫn em tính khoảng cách lớp thép này ạ (em đã chú thích ở trong hình rồi).

Tham khảo trong sách bê tông cốt thép 1 nhé bạn

 • Khi cốt thép nằm ngang như thép dầm sàn:
  Với cốt thép đặt dưới: to=25mm
  Với cốt thép đặt trên: to=30mm
  Khi cốt thép được đặt nhiều hơn hai lớp thì với các lớp phía trên to=50mm ( trừ hai lớp dưới cùng )
  Nếu dùng đầm dùi để đầm chắc bê tông thì khoảng hở t ở lớp bên trên cần đảm bảo để dầm lọt qua được
 • Khi cốt thép nằm thẳng đứng như thép dầm cột:
 • Với trường hợp này to=50mm
 • Nếu có kiểm soát một cách hệ thống kích thước cốt liệu thì có thể giảm to đến 35mm nhưng không được nhỏ hơn 1,5 lần kích thước lớn nhất của cốt liệu thô

Lấy 1.5d đi cho đơn giản bạn. Tiêu chuẩn rườm rà