Làm cách nào để tính coppa cầu thang

Mọi người ơi cho em hỏi, ở bản vẽ chi tiết cầu thang người vẽ chỉ dim kích thước mặt trên chiếu nghỉ còn mặt dưới chiếu nghỉ, người vẽ không dim kích thước ( mặt ốp coppa ) thì khi ra thi công thì làm sao mà có kích thước để đóng mặt dưới chiếu nghỉ, nếu ko có như v thì mọi người có cách nào giúp em xác đinh đc kích thước mặt dưới chiếu nghỉ không vậy.

Tự vẽ rồi dim lại thôi bạn, mặt dưới chiếu nghỉ thì chỉ khó chỗ bản thang đâm vào thôi. Vẽ đáy bản thang rồi kéo dài giao với chiếu nghỉ là được.

1 Like

Mà cho em hỏi cái nữa ở những bản vẽ khác như em đã xem qua cầu thang nó cug vẽ thiếu kích thước dưới chiếu nghỉ như v à, không lẽ mỗi lần ko có kích thước là mình lại lên cad vẽ lại v à

Thông thường thì thi công người ta quan tâm cao độ thôi bạn, dim ra nhiều khi lại gây khó dễ cho công tác nghiệm thu

1 Like