Lấy diện tích phần giao nhau giữa 2 dầm

Cho mình hỏi cách nào để lấy phần diện tích giao nhau giữa 2 dầm không?
Xin cảm ơn!

  • Beam_One => Solid_One.
  • Beam_Two => Solid_Two.
  • Solid_Three = Union(Solid_One, Solid_Two)
  • Area intersect = [Area(Solid_One) + Area(Solid_Two) - Area(Solid_Three)]/2