Lỗi hiển thị viewrange

Cách khác phục lỗi không hiển thị viewrange trong revit

Bác hỏi chung chung quá, phải cụ thể lỗi gì thì ae mới giúp được chứ. Không thì quăng cái ảnh lên cũng được bác