Mục đích nhấn thép

Mấy a cho e hỏi ngu tí, mục đích nhấn thép lớn như 20, 22, 25… ở cột, dầm là gì nhỉ

Bạn có nhầm giữa nhấn thép và khóa đầu không đó ? Thép 20 22 25 đường kính lớn vậy sao mà nhấn.
Việc nhấn thép thực hiện khi tiết diện thay đổi, thường sẽ có giới hạn nhấn tùy theo spec của từng dự án nhé.

Khóa đầu thép đầu cột chứ nhỉ.

Nhấn thép khi thay đổi tiết diện hoặc khóa đầu cột thì e k bàn, ý e hỏi là nhấn thép các vị trí nối ý