Những thông số trong nhật ký theo dõi ép cọc


cho em hỏi ở thông số "áp lực ép " (kg/cm2): đó có phải là hệ số đồng hồ ghi khi ép cọc ko v ạ.
Phần “lực ép”(tấn), có phải là dùng công thức: Pép= trị số đồng hồ x đường kính píc tông,hay P= trị số đồng hồ x diện tích píc tông để kiểm tra giá trị Pmin và Pmax phải ko ạ.
Trong phần văn bản này anh chị chỉ giúp em cách tính “lực ép”(tấn) với ạ, làm thẳng một bài toán phân tích dùm em từng hệ số để ra giá trị “lực ép”(tấn) với ạ.

hi bạn. Đường kính xi lanh là một số đã có trong category của máy, từ đó bạn tính được diện tích xi lanh, lấy ví dụ đường kính xi lanh là 20cm, 2 xi lanh thì S=2x3,14x10x10=628 cm2. ví dụ ở bài toán của bạn thì ta đã có S=760cm2 rồi, tiếp theo nhìn vào đồng hồ máy ép nó có kim chỉ áp suất máy bơm dầu, giả sử nó chỉ 10kg/cm2 thì áp lực ép lúc đó là 760x10=7600 kg=7,6 tấn.
Dễ mà :slight_smile:

1 Like