Sai số bề rộng cho phép của bản cầu thang xếp giấy lúc đổ bê tông

Thưa các anh chị,
Cho phép tôi được hỏi về sai số cho phép của bản cầu thang dạng xếp giấy khi đổ bê tông thô là bao nhiêu ạ?
Tôi tìm kiếm các thông số tiêu chuẩn mà không thấy.
Chúng tôi đóng cốp pha để đổ bê tông cầu thang (nhà phố, 3 tầng 1 tum), bề rộng ô chờ đổ không đều nhau, sai số khoảng 1 cm (bề rộng ô cầu thang dự tính sau hoàn thiện sẽ là 25 cm). Giám sát công trình (công ty CP TM Thuận Đạt) không cho phép đổ và yêu cầu sửa lại toàn bộ. Sau hơn 2 tiếng sửa, giám sát ok cầu thang nhưng không cho phép đổ vì lý do là bê tông từ xe bồn đã không còn chất lượng. Chúng tôi phải bỏ lượng bê tông, khoảng 2-3 m3 đó.

Vậy nhờ các anh chị tư vấn giúp để chúng tôi không vướng khúc mắc kia của Giám sát nữa.

Trân trọng cám ơn,
Duy

1 Like

Tức là thiết kế bề rộng bậc thang là 25cm nhưng ô chờ sau khi chia lại ko đảm bảo 25cm à bạn

25 là bề rộng hoàn thiện (tấm đá sau cùng), còn bề rộng ô chờ thì hiện nhỏ hơn. Ý mình là ô chờ đó không đều nhau (tỉ lệ là vài chục/80-90 ô), đang 22 [±1] cm. Phần lớn ván là thẳng, có vài tấm bị nống ra/vào [±1].