Sàn liên tục và sàn không liên tục!

Mọi ng cho minh hỏi cách bố trí thép sàn liên tục,va sàn ko liên tục, cách xác định!

1 Like

Dear Hoàng
Mình đang hiểu bạn nói sàn không liên tục ở đầy là sàn một nhịp, hoặc nhịp đơn phải không? Nên mình trả lời theo ý hiểu của mình nhé.
Tất cả cách bố trí thép đều bố trí theo biểu đồ màu hoặc biểu đồ moment của cấu kiện chịu uốn, ví dụ sàn thì bố trí theo biểu đồ màu của sàn (Trong safe đó là biểu đồ kN.m/m) trong dầm (Etabs thì là biểu đồ moment) . Còn thực tế đối với đa số các nhịp dầm sàn thì để đơn giản (gần chính xác 90% thôi nhé) người thiết kế sẽ lấy nhịp thông thủy L/4 với thép lớn trên, L/6 với thép lớp dưới cả ô sàn đơn và sàn liên tục nhưng sau khi triển khai xong vẫn phải check biểu đồ màu nhé.

Mr Wei

Theo mình thấy, trừ sàn lắp ghép ra là bản đơn, sàn liên tục hay không liên tục phụ thuộc vào sơ đồ tính của thiết kê ban đầu.

  • Nếu sơ đồ khớp đàn hồi thì vị trí gối được tính ở tâm của dầm thì sàn có thể xem là liên tục
  • Nếu sơ đồ là khớp dẻo thì vị trí của khớp sẽ được tính ở 2 mép của dầm nghĩa là sàn có thể coi là không liên tục
    -> Vậy bạn có thể phân biệt dựa vào biểu đồ moment- nếu nó liên tục ở vị trí gối dầm thì là Sàn liên tục còn nếu biểu đồ có 1 khoảng trống ở dầm thì nghĩa là sàn không liên tục.
    (Ý kiến cá nhân :upside_down_face:)
1 Like