So sánh tấm xi măng 3d cemboard x2 với các loại tấm 3d khác!

Phân tích về công nghệ chế tạo tấm, ưu điểm

Hiện tại tấm xi măng có 2 công nghệ chế tạo cơ bản

– Tấm dăm gỗ : Tấm được sản xuất từ nguyên liệu gỗ rừng trồng, xi măng và các chất ổn định khác với nguồn nguyên liệu ổn định và không chứa chất độc hại như Amiăng, Formaldehyde. Thành phần gồm khoảng: 10% nước + gỗ băm nhuyễn 28% + xi măng 61% + hóa chất ổn định khác 1%.

– Tấm sợi Cenlulo : Xi măng Portland và sợi cellulose không amiăng, sản xuất thông qua công nghệ hấp . Cơ bản tấm Cenlulo trên thị trường có 2 dòng rất thịnh hành là tấm Cemboard X2 và tấm SmartBoard. Trong đó xin nhấn mạnh đến tấm Cemboard X2 sử dụng công nghệ Calxium Silicate , công nghệ này quyết định rất nhiều đến ưu điểm ứng dụng vượt trội so với các dòng tấm khác.