Symbol Level Revit Khi Thì Màu Đen Khi Thì Màu Xanh

Mọi người cho em hỏi vì sao Symbol của Level Revit khi thì màu đen khi thì màu xanh vậy ạ?

1 Like

Màu đen nghĩa là level này chưa được đính vào Floor nào, còn màu xanh là có rồi nhé bạn.
Cheer !

1 Like

Chuẩn rồi sếp :slight_smile: