Tạo 1 winform vẽ dầm với event để luôn hiển thị trên màn hình Revit

Mình tạo 1 winform với 1 button vẽ dầm kết hợp event. nhưng mỗi lần bấm vào nó lại bị khuất xuống phía dưới giao diện Revit. Có phương thức nào để giử cái winfotm này luôn luôn hiện phía trên giao diện Revit ko?
Xin cảm ơn!

1 Like

image
bác cần thêm dòng này

2 Likes

Hoặc chọn trong bảng properties của nó
image

2 Likes

DialogResult hình như chỉ có ở button không có ở form thông thường. Mình cũng đã thử thay đổi thuộc tính cho button như cách bạn chỉ nhưng ko được?