Tạo model in place để tính toán diện tích cop pha dầm

Mình thấy một số bạn tạo cop pha dầm bằng cách tạo model in-place cho các mặt face của dầm.
Vậy các bạn có thể chia sẽ và cho mình biết các bước cần tìm hiểu để thực hiện điều này.
Xin cảm ơn!

2 Likes

Ý bạn có phải là tạo tự động bằng generic model và tự động không. Idea cơ bản đi từ việc:

  • Lấy solid giao của các đối tượng, trừ cho phẩn giao nhau ( cái này nên tạo các phương thức cho từng trường hợp riêng biệt)
  • Lấy khối solid giao đó ra các face và Extrusion theo từng mặt

Bạn có thể nói cụ thể hơn không, mình mới nghiên cứu món này nên chưa hình dung lắm!
Xin cảm ơn!

Đầu tiên bạn sẽ đọc đối tượng dầm đó để lấy ra Geometry -> Solid -> Faces

  • Từ Face đó cho kiểm tra va chạm với đối tượng Sàn/vách/cột rồi loại ra phần giao đó
  • Lấy phần face đã trừ phần giao đó extruct ra tấm rồi chuyển thành family genericmodel trong Revit
  • lưu ý là để hạn chế kiểm tra va chạm với quá nhiều đối tượng thì có thể lọc bớt bằng cách chỉ kiểm tra với đối tượng nằm trong boundingbox của dầm thôi
1 Like

Cảm ơn tuanle1412 rất nhiều, mình sẽ thử nghiên cứu và áp dụng theo cách của bạn hướng dẫn.