Thuyết minh hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời


Anh(chị) cho em hỏi thuyết minh hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời này làm như thế nào, và có anh chị nào có mẫu sẵn thì cho em xin file mẫu kham khảo với ạ.