Tính gió động trong etabs

e đang làm đồ án tốt nghiệp cần phải tính gió động ạ , ai có video hướng dẫn với file excel tính gió động k ạ cho e xin với

Mình làm theo cách này, gán vào tâm Khối lượng :slight_smile: