Tính thép cột bê tông cốt thép

Mọi người cho em hỏi. Em đang làm đồ án thiết kế nhà BTCT 20 tầng. Tiết diện cột chọn là 800x800 tại giữa và 700x700 tại biên và góc. Nội lực xuất ra lớn nhất là 900 tấn. Khi em tính thép cột diện tích cốt thép ra âm khá nhiều. Cho em hỏi vì sao vậy ạ. ( bê tông B30). Tks ạ

Tiết diện cột em chọn lớn quá chăng, khả năng chịu lực cấu tạo dư cho 900 tấn

gửi file etab lên đây mọi người xem thử em

Em không tải được file lên anh ạ,