Tính toán tải trọng pin mặt trời

Em chưa học qua kết cấu, nhưng hiện giờ sếp kêu em thiết kế (về 2d) pin mặt trời lên mặt bằng mái tôn, sao đó tính toán tải trọng dàn pin mặt trời tải xuống xà gồ và cột coi ổn không, rồi lựa chọn sắt xà gồ, cột và phương án hàn hệ khung một cách hợp lý để có thể chịu tải trọng dàn pin mặt trời.
Mà em chưa học qua kết cấu nên em chưa biết cách tính mấy bài toán này, anh (chị) có tài liệu hay bài toán mẫu nào hướng dẫn cho em tính với ạ