Xây dựng biển báo giao thông

các anh các chị cthi công đường có video clip về xây dựng cột biển báo giao thông cho e xin với ạ!!!
em đang làm đồ án ạ!!! em cảm ơn ạ!!!

xem thử cái này xem bạn